Future plans


Haven't you ever wanted to have a monkey as a pet? I don't want it just like a pet I want to have it like my kid. You might think I am crazy but really sometimes..I feel like a monkey 

Celý život chci mít opici jako domácí zvíře. Copak jste nikdy nic takového nechtěli?
Měla bych ji jako své dětátko a nosila bych ji pořád v náruči. Nechápu co je na tom divného. 

No comments:

Post a Comment