Pure


Photos by my calssmate Daniel Adnan which we took on an sunny lazy day.
Autorem fotografií je můj spolužák Daniel Adnan, ktery me vyfotil jednoho slunného a tak trochu líného dne.

1 comment: