Good housekeeping

Is a chinese magazine which I worked for. How do you like it? Do you see any differences between Chinese photographers and European? / Good Housekeeping je čínský časopis, pro který jsem pracovala. Jak se vám fotky líbí? Vidíte nejaké rozdily mezi činskými a evropskými fotografy?


No comments:

Post a Comment