One week with Hermés


A project from Czech original fashion and Hermés. An interesting person gets a Hermés scarf and after a week passes it to someone else. I have choosen a few interesting stylings and photographs for you.
 /
 Project Czech original fashion a Hermés. Různí lidé dostanou jeden ze 3 šatků od Hermés a po týdnu je předají dál. Vybrala jsem pro vás pár zajimavých stylingů a fotografií.


No comments:

Post a Comment